Gruppe Healing / Foredrag

Jeg laver også gruppehealinger i Aarhus og omegn. En sådan tager cirka 60 min og drejer sig som regel om et tema for eksempel stress, hvor jeg så vil fortælle lidt om min og den alternative verdens syn på stress eller mental træthed, og give nogle midler til selv at arbejde videre med emnet bag efter.

Det sker, mine spirituelle hjælpere har en besked. Det kan være gode råd eller andre informationer, disse formidler jeg videre, hvis de kan siges højt i gruppen, ellers trækker jeg enkeltpersonen til side og giver beskeden. Disse beskeder gives efter selve healingen.

Lene Greve